Rahvusvaheline kriminaalkohus, ICC

(Photo: Court of Justice)

Peale endise Jugoslaavia (FRY) konflikti tekkis jällegi uus vajadus kriminaalkohtu järgi. Rahvusvaheline kohus (ICJ) Haagis lahendab ainut riikide vahelisi kohtuasju, mitte üksikisikute omi.

Selle tulemusena asuats ÜRO puuduva lüli rahvusvahelises õigussüsteemis. Rahvusvaheline kriminaalkohus loodi 1. juulil 2002. Selles kohtus mõistetakse kohut üksikisikute üle.

Märkused

EL on heaks kiitnud rahvusvahelise kriminaalkohtu loomise.

USA on siiani keeldunud selle autoriteedi tunnistamisest.

Lingid

http://www.icc-cpi.int/index.php