Lamassoure, Alain (1944 - )

Alain Lamassoure (Photo: EP)

Europarlamendi liige ja Konstitutsiooniliste Suhete Komitee aruandja EL Põhiseaduse komisjonis. Endine Prantsusmaa minister Euroopa asjades. On kuulunud Euroopa Liidu Parlamendi Kristlikku Demokraatide Gruppi aastatel 1989-93 ja uuesti alates 1999-ndast aastast. Valiti Demokraatliku Prantsusmaa Uniooni.

Lingid

http://epp-ed.europarl.eu.int/......en/ShowMember.asp?PERS_ID=1204
http://www.alainlamassoure.com/index_flash.htm