Õigusteenused

Nii Nõukogu kui Euroopa Komisjon pakuvad õigusteenuseid andmaks otsustajatele õigusalast nõu. Need teenused kontrollivad kõiki pakkumisi ja seadusi, tehakse tuhandeid õigualaseid märkmeid aastas.

Märkmed

Need märkmed pole avalikud ning ligipääs neile puudub ka parlamendi liikmetel ja EL parlamendi liikmetel. Koisjoni õigusabi eesotsas on Michel Petite, endine Romano Prodi kabineti juhataja.

Nõukogu õigusabi eesotsas on veel üks prantsuse riigiteenistuja, Jean Claude Piris. EL parlamendil on väiksem õigusabi teenus, mille eesotsas on hispaania riigiteenistuja Gregorio Garzón Clariana, teada kutsutakse jurist-konsultandiks.