Segaleping

Euroopa Liidu ja riikide vaheline leping, mis käsitleb ühenduse poolt otsustatavaid küsimusi ja liikmesriikide pädevust, näiteks Cotonou leping.

Sellistele lepingutele peavad alla kirjutama Euroopa Liit ja selle liikmesriigid.

Tulevik

Konvent tegi ettepaneku sõlmida segalepingud välispoliitika ja ühenduse teemadel. See saab võimalikuks pärast Euroopa Liidule juriidilise isiku staatuse andmist.

Lingid

Vaata ka Lepped teiste riikidega.