Nizza tippkohtumine

Nice summit, the building where the meeting was held in December 2000 (Photo: NATO)

Rekordilise viie päeva pikkune EL-i tippkohtumine 7-11 detsember aastal 2000. Seal lõpetati Nizza lepe ja võeti vastu Euroopa põhiõiguste harta kui poliitiline deklaratsioon.

Lingid

Sellele lingilt saab maha tõmmata tasuta raamatu Nizza leppe kohta:

http://www.bonde.com/index.phtml?sid=55
http://www.euobserver.com/index.phtml?sid=38