Varjupaik

Refugees seek asylum in the European Union from many countries, including Afghanistan (Photo: European Commission)

EL-il on ühine poliitilise varjupaiga poliitika. Aastast 2004 hakkab kvalifitseeritud häälteenamus otsustama varjupaiga poliitika enamike küsimuste üle.

Nõukogu püüab paika panna ühiseid definitsioone ja reegleid varjupaigaotsijate tagasisaatmiseks, alustades nendega, kes tulid Afganistaanist.

Esimene EL-i riik, mis saab varjupiaga taotluse, toimib kõigi liikmesriikide nimel.

Seda reeglit on kritiseeritud, kuna see on ÜRO vastavast konventsioonist üleastumine.

Lingid

http://www.europa.eu.int/scadplus/leg/en/s17000.htm#ASILE