Uudne toit

(Photo: Lis Lak)

Geneetiliselt muundatud toit. EL-i direktiivid lubavad uudset toitu ja uudse toidu koostisosi müüa Ühenduse turul. Seadusandlus on praegu ülevaatamisel.

Lingid

http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l21119.htm