Ühinemiseelne strateegia

The accession treaty (Photo: European Commission)

EL korraldab ühinemiseelseid projekte, et valmistada kandidaatriike ette EL-i liikmestaatuseks. Ühelt poolt pakutakse majanduslikku abi, kuid teiselt poolt kaasnevad sellega suured nõudmised kandidaatriikidele, kes peavad ühtlustama võimalikult palju oma seadustest 97,000 leheküljega EL-i õigusest enne EL-iga ühinemist.

See võib olla kandidaatriikidele suur koorem enne liikmestaatust.

Lingid

Vaata Türgit.

http://europa.eu.int/comm/enlargement/index_en.html