Esialgne otsus

EU Court (Photo: Court of Justice)

EL-i_kohus Luxemburgis peab mõnikord tegema esialgse otsuse punktis, mis on EL-i Õiguses ja millele on viidanud ühe liikmesriigi kohus.

Seda võidakse kasutada, et otsustada kohtuasja riiklikul tasandil ning see võib mõjutada EL-i õiguse arendut supranatsionaalsel tasandil, kuigi kohtuasi ei olnud tegelikult EL-i kohtu otsustada.