Vaatlejad

Accession Treaty (Photo: European Commission)

Vaatleja on inimene, kes saab osa võtta kohtumistest, kuid tal ei ole hääleõigust.

EL-i ühinemislepetele kirjutati alla 16. aprillil 2003 ja nad jõustuvad mais 2004. Kandidaatriikidel on praegu lubatud vaatlejate saatmine Nõukogu kohtumistele ja töögruppidesse. Nad saavad nendel kohtumistel kaasa rääkida, kuid nad ei saa hääletada.

Nad võivad nõuda ametlikke konsultatsioone, kui EL-i ettepanekud neid mõjutavad.

Konsultatsioonid toimuvad siis spetsiaalses ajutises komisjonis, mis koosneb olemasolevate liikmesriikide esindajatest, kandidaatriikidest ja EL-i komisjonist.

Kandidaatriikidel on vaatlejad ka EL-i_Parlamendis alates maist 2003.

Märkused

Kui kandidaatriik hääletab ühinemislepingu referendumil “Ei”, siis selle riigi vaatlejad saadetakse tagasi.