Hõivatud ala

Nn “hõivatud ala” põhimõte viitab piirkonnale, millega lepped on andnud seaduste ja poliitika tegemise võimu EL-ile.

Kui see juhtub, siis liikmesriigid kaotavad oma võimu (kompetentsi) selles valdkonnas isegi siis, kui EL ei ole veel seadusi välja andnud.

Märkused

Poliitika valdkonnad, mille EL on üle võtnud, ei ole veel kunagi riiklikule tasandile tagasi läinud.

See subsidiaarsuse põhimõtete konflikt, mis viiatab sellele, et osasid asju võib repatrieerida supranatsionaalselt riiklikule tasandile.