OISIN

(Photo: Blake Evans-Pritchard)

Euroopa toetusprogramm kuritegevusega võitlemiseks. Parandatakse koostööd politsei ja tolliteenistuse vahel.

Lingid

http://www.europa.eu.int/comm/......ing/oisin/funding_oisin_en.htm