Ombudsman

Nikiforos Diamandouros, newly appointed European Ombudsman (Photo: European Commission)

Ombudsman on ametnik, kes tegeleb tavaliste inimeste kaebustega kohalike võimuorganite vastu.

Euroopa ombudsman loodi Maastrichtu leppega aastal 1993.

Esimene valitu oli Jacob Söderman, kes oli soome justiitsminister. Ta lahkus ametist 2003. aastal. Tema asendaja on Kreeka ombudsman Nikiforos Diamandouros.

EL-i_Parlament määrab ombudsmani tavaliselt viieks aastaks (täielik valimisperiood). Järgmine valimine on peale EL-i Parlamendi valimisi juunis 2004.

Märkused

EL-i ombudsman on välja käinud reforme EL-i institutsioonides, et soodustada läbipaistvust ja moodsamat administratsiooni.

Lingid

http://www.euro-ombudsman.eu.int/