Balkanimaad

Albania, Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Croatia, FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia), Serbia, Montenegro, Kosova and Romania are considered Balkan countries. (Photo: www.cia.gov)

Üldiselt peetakse Balkanimaadeks järgmisi riike: Albaania, Bosnia-Hertsegoviina, Bulgaaria, Horvaatia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia, Serbia-Montenegro ühendus ja Rumeenia.

Geograafiliselt saab neid jagada Lääne-Balkanimaadeks (Albaania, Bosnia Hertsegoviina, Horvaatia, endine Jugoslaavia vabariik Makedoonia ja Serbia-Montenegro ühendus) ja Kagu-Balkanimaadeks (Rumeenia ja Bulgaaria). Viimased on 2007. aastal Euroopa Liiduga liituda soovivad riigid.

Praeguseks on jõutud Stabilisatsiooni- ja Assotsiatsioonileppeni Horvaatia ja endise Jugoslaavia vabariig Makedooniaga.

Tulevik

2003. aasta jaanuaris kutsus Euroopa Liidu Komisjon, kui Kreeka oli eesistuja maa, Balkani maid taoltema liikmestaatust. Horvaatia esitas oma avalduse 21. veebruaril 2003.