Makseteks eraldatud vahendid

(Photo: European Commission)

Summad, mida tuleb maksta eelarveaasta jooksul. Vaata ka eelarvet.