Raudteed

(Photo: Lis Lak)

EL-il on siduvad seadused (direktiivid), mis reguleerivad raudteesid ja sisemaa veeteesid ühise transpordi poliitika osana.

Nn Raudtee pakett tahab vabastada raudteeliikluse EL-is ebavajalikest piirangutest.

Märkused

Tänu EEA lepetele kehtivad direktiivid raudteede ja sisemaa veeteede kohta ka Islandil, kus ei ole ühtegi rongi ega kanalit.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/energy_transport/en/lb_en.html