Rahvusvaheliste lepete pank

(Photo: BIS)

120 maailma keskpanga "keskpank", mis asub Baselis. Panga ülesandeks on tagada kapitali vaba liikumine.

Lingid

http://www.bis.org/index.htm