Soovitus

Otsus, mis ei ole siduv ja mis ainult julgutab liikmesriiki nõustuma.

Liikmesriiki ei saa trahvida, kui ta rikub soovitust.

See on vastuolus arvamusega, mis viitab juba olemasolevale dokumendile.