Kaitsemehhanism

See annab riigile õiguse lepingust loobuda (kitsendusi lisada) või alustada uusi läbirääkimisi, sest ilmnenud on mitte ettenähtavad olukorrad.

EL-i lepped kandidaatriikidega sisaldavad spetsiaalseid kaitsemehhanisme. On võimalik peatada osa leppest, kui kandidaatriik ei ole täitnud kokkulepitud acquist.

Ühtsel turul on laialdane kaitsemehhanism ja teine on veel justiits- ja siseasjade puhul. Spetsiaalsed kaitsemehhanismid on kui “ühesuunalised tänavad”, mida võivad tarvidusele võtta ainult olemasolevad liikmesriigid või komisjon.

On olemas ka üldised kaitsemehhanismid, mis kaitsevad ettenägematutes olukordades ja neid võivad kehtestada nii liikmesriigid kui kandidaatriigid.