Jagatud pädevus

"Jagatud pädevus" tähendab üldjuhul, et kaks erinevat otsuste tegijat jagavad õigust otsustada ja seadusi välja anda.

Kui Euroopa Liit ja selle liikmesriigid jagavad pädevust, kaotab liikmesriik oma pädevuse, kui Euroopa Liit otsustab antud valdkonda õiguslikult reguleerida. Kuid Euroopa Liit ei kaota oma pädevust, kui üks, mitu või isegi kõik liikmesriigid regulatsioone kehtestavad.

Seega surub Euroopa Liidu õigus maha rahvusliku seadusandliku pädevuse.

Tulevik

Põhiseaduse projekt teeb artiklis I-13 ettepaneku muuta järgmised valdkonnad jagatud pädevusega valdkondadeks: siseturu konkurentsireeglid, vabaduse, julgeoleku ja õiguse valdkond, põllumajandus ja kalandus, transport, üleeuroopalised võrgud, energiapoliitika, sotsiaal- ja tööhõivepoliitika, majanduslik, sotsiaalne ja territoriaalne ühtekuuluvus, keskkond, rahvatervis ja tarbijakaitse.

Lingid

Vaata ka Pädevuskategooriad and Convention working group on Complementary competence.