Struktuurifondid

(Photo: EU Commission)

Stuktuurifondid on loodud selleks, et saavutada majanduslikku ja sotsiaalset sidusust Euroopa Liidus. Osa EL-i eelarvest.

Märkused

Need fondid on: