TACIS

Peter Shaw, British TACIS consultant, met Christopher Patten, former Member of the EC in charge of External Relations (Photo: European Commission)

EL-i Ida-Euroopa, Kesk-Aasia ja Mongoolia toetusprogramm. Selle eesmärk on propageerida üleminekut turumajandusele ja demokraatia tugevdamist.

Lingid

http://www.tacis-mtp.org/tacis-mtp/