Tindemani raport

Raport aastast 1975, mille kirjutas endine Belgia peaminister Tindeman. See sisaldas ettepanekuid EL-i Parlamendi otseste valimiste ja teiste integratsiooni ettepanekute kohta. Neid on järjest vastu võetud. Nende seas ka rahaliit ja ühine välis- ja julgeolekupoliitika.

Märkused

Tindeman valiti EL-i Parlamenti seoses Belgia CVP parteiga. Ta juhtis kristlike-demokraatide gruppi EL-i Parlamendis aastatel 1994-97.

Ta juhtis ka seda töögruppi, mis pani paika viis stsenaariumit Euroopa tuleviku kohta. Raamat avaldati enamustes EL-i keeltes. EPP/ED_grupp.

Lingid

http://www.epp-ed.org/Press/peve02/eve10_en.asp