Biokütused

(Photo: thesetides.com)

Euroopa Liit toetab maanteetranspordis alternatiivsete kütuste kasutamist läbi kohustusliku direktiivi. Vastav direktiiv pole veel jóustunud.