Varssavi pakt

Nõukogude Liidu kaitsepakt, mida ei ole laiali saadetud.

Märkused

Enamik endisi Varssavi pakti riike on nüüd NATO täieõiguslikud riigid. Kaasa arvatud ka enamik kandidaatriike.

Lingid

http://www.fordham.edu/halsall/mod/1955warsawpact.html