Watson, Graham (1956 - )

Graham Watson (Photo: EP)

Liberaalse ELDR_grupi juht EL-i Parlamendis aastast 2002.

Endine kodanike õiguste ja vabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni esimees.

Valiti kui Briti liberaalne demokraat aastal 1994.

Lingid

http://wwwdb.europarl.ep.ec/ep......templ=&imode=&ireturn=