Maailmakaubanduse organistasioon, WTO

World Trade Organization headquarters in Geneva (Photo: World Trade Organisation)

WTO on asendanud GATT-i. Selle ülesandeks on maailmakaubanduse organiseerimine vabakaubanduse põhimõtetel. EL on esindatud WTO kaubanduskõnelustel EL-i komisjoni poolt. Enamik EL-i vaatenurki võetakse vastu kvalifitseeritud_häälteenamusega.

Nizza leppe kohaselt peab kasutama kvalifitseeritud häälteenamuse hääletust kõikide rahvusvaheliste lepete puhul, kus nendega seotud sisesed otsused võttis vastu kvalifitseeritud häälteenamus.

Lingid

http://www.wto.org/