Ühine seisukoht

Ühine seisukoht ühisotsuse protseduuril on Nõukogu seisukoht EL-i Parlamenti saadetavate paranduslepete suhtes. Artikkel 251 TEC.

Otsus ühise välis- ja julgeolekupoliitika raames, mille üle otsustab kvalifitseeritud häälteenamus. Artiklid 12 ja 23 TEU.