CEN, CENELEC ja ETSI

CENELEC is a pan-European standards organisation concerned with electrical goods (Photo: cenelec.org)

Standardite organisatsioonid, mis annavad EL-ile ja teistele Euroopa rahvastele ette ühised standardid. EL-i piirkonnas kehtivate standartite üle otsustab kvalifitseeritud_häälteenamus vastavalt EL-i reeglitele.

Kui standard on püstitatud, siis see trumpab üle riikliku seaduse. Seda saab parandada ainult teise kvalifitseeritud häälteenamuse otsusega.

Märkused