Adonnino komitee

(Photo: www.cityguide-dms.com)

Nimetatud EL-i Parlamendi itaalia liikme järgi, kes aastal 1984 juhtis Euroopa Nõukogu töögruppi, mis algatas laialdasemad ettepanekud Inimeste_Euroopa loomise jaoks.