Inimeste Euroopa

Adonnino_komitee ettepanek 1980-ndate keskel. Selle eesmärk oli julgustada eurooplaste arengut ühtse identiteedi suunas. Selleks võeti vastu ühine kodakondsus ja Euroopa sümbolid (näiteks Euroopa_lipp, Euroopa_pass, Euroopa_hümn, auto numbrimärgid, sümfoonia orkester, spordisündmused, jne.)

Grupp sai nime oma juhi, Itaalia EL-i Parlamendi kristliku demokraadi, järgi.

See tegi ka ettepanekuid laiema Euroopa koostöö kohta sellistes valdkondadaes nagu haridus, tervishoid, narkootikumid, terrorism ja teised populaarsed “sotsiaalsed” teemad, mis jäid väljaspoole peamiselt majanduslikke muresid, mis olid traditsioonilise “ühise” turu küsimused. Arvati, et need küsimused huvitavad kodanikke rohkem ja arendavad sellist lojaalsust ja kiindumust EL-i suhtes, mis oleks võrreldav tunnetega oma rahvusriigi suhtes.

Enamus grupi ettepanekutest on leidnud rakendust.