Ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta

(Photo: European Commission)

Erinevate maade töölistel on ühised minimaalsed õigused vastavalt erinevatele rahvusvahelistele konventsioonidele. EL-il on omad minimaalsed reeglid, mida peab järgima.

Ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta võeti vastu detsembris 1989 Euroopa Nõukogu poolt, et rõhutada sotsiaalsete tegurite olulisust ühisturul.

Harta pani paika Euroopa tööseaduste põhireeglid ja määratles töö rolli ühiskonnas.

Märkused

Mitte segamini ajada Euroopa_Nõukogu Euroopa_sotsiaalse_hartaga.

Lingid

Vaata ka sotsiaalset_hartat.

http://www-ilo-mirror.cornell.......yment/gems/eeo/eu/com_fsrw.htm