Sotsiaalne harta

Riigid, mis võtavad vastu sotsiaalse harta, peavad tunnistama mittesiduvate regulatsioonide süsteemi, mis tagab kodanikule peamised sotsiaalsed õigused.

Kõige uuem sotsiaalne harta on ühenduse töötajate sotsiaalsete põhiõiguste harta. See võeti vastu detsembris 1989 kõikide liikmesriikide valitsuste poolt, va Suurbritannia.

Harta, mis paneb paika EL-i tööliste õigused, oli sümboolse tähendusega sotsiaal-demokraatide, leiboristide ja ametiühingute toetuse saavutamiseks rahaliidu puhul erinevates liikmesriikides. On olemas ka teine sotsiaalne harta. See on algne Euroopa_sotsiaalne_harta, mis kiideti heaks Euroopa_Nõukogu poolt 1961. aastal Torinos.

See harta koosneb 38st artiklist ja sisaldab näiteks selliseid põhiõigusi: õigus töötada, õigus organiseerida, õigus läbirääkimisteks kollektiivlepingu sõlmimiseks ja sotsiaalkindlustuse õigus.