Euroopa sotsiaalne harta

Hartale allakirjutanud riigid on kohustatud vastu võtma mitmeid primaarseid sotsiaalseid õigusi (näiteks õigus tööle, organiseerimisõigus, õigus sotsiaaltagatistele, jne.). Kokkulepe sõlmiti Torinos aastal 1961 Euroopa_Nõukogu poolt.

Märkused

Lingid

Vaata ka sotsiaalseid hartasid.

http://www1.umn.edu/humanrts/euro/z31escch.html