Ühenduse eelistus

(Photo: Lis Lak)

Termin, mida kasutatakse ühises_põllumajanduse_poliitikas. Viitab sellele, et EL eelistab EL-ist pärinevaid produkte, kehtestades impordilõivud ja ekspordi tagasimaksed.

Tarbijad peavad rohkem maksma ja põllumajandusmaa hind tõuseb. Põllumajandustoodete kõrgemad hinnad muudetakse tavaliselt kapitaliks.

Märkused