Otsesed maksed

Farmers receive direct payments from the EU that are not related to their current production. (Photo: Lis Lak Risager)

Põllumajandustoodete hindade hoidmise asemel on EL-i põllumajandusreform liikunud põllumeestele otseste maksete tasumise poole. Need maksed sõltuvad põllumaa või eelneva toodangu suurusest (mitte sellest, kui palju on praegune toodang).

See põllumeeste toetuste ja sissetulekute eraldamine talu toodangust on tuntud ka kui sissetuleku “lahti_sidumine” toodangust.

Märkused