Lahti sidumine

(Photo: Notat)

EL-i komisjoni ettepaneku kohaselt ei tohiks talu sissetulek olla seotud (peaks olema lahtiseotud) eelmise toodanguga ja iga põllumees peaks saama toetusi tegelikust toodangust iseseisvalt.

Lingid

Vaata ka otsesid makseid.