Ühine põllumajanduse poliitika, ÜPP

(Photo: Commission)

Ühine põllumajanduse poliitika oli esimene ühine poliitika, mis võeti vastu EL-is Rooma_leppega aastal 1958.

Seda nähakse ka kompensatsioonina Prantsusmaale tolliliidu eest, mis hõlmas tööstuslikke produkte, mis pakkusid huvi Saksamaale.

ÜPP põhineb ühisel põllumajandusproduktide siseturul, mis tagab maailmaturu hindadest kõrgemad hinnad.

Kõrgemad hinnad on konkurentsivõimelised, sest imporditud põllumajandustoodetele kehtestatakse tollimaks ja lõivud.

EL-i ekspordifirmad saavad ekspordi_hüvitised ühisest EL-i eelarvest, kui nad müüvad põllumajandustooteid väljaspool EL-i. Hüvitistega toetamiste taset on viimastel aastatel vähendatud poole võrra. Selle asemel saavad põllumehed otseseid makseid.

Viimastel aastatel on viidud ellu palju reforme, et muuta ÜPP-d keskkonnasõbralikumaks ja sotsiaalpoliitikale suunatumaks. On rohkem kui 5,000 reeglit, mis suunavad üha rohkem bürokraatlikuks muutuvat ÜPP-d. Reeglid määrab nõukogu kvalifitseeritud_häälteenamus. See tõi kaasa Tühjade_toolide_kriisi Luxemburgi kompromissil.

Administratsioon sisaldab ka mitmeid töögruppe ja juhtimise komiteesid, kuhu kuuluvad esindajad liikmesriikidest. Kohtumised toimuvad sageli kord kuus, et hindu paika panna.

Märkused

Lingid

http://europa.eu.int/pol/agr/index_en.htm
http://www.europarl.eu.int/factsheets/4_1_9_en.htm