Äriseadus

(Photo: Lis Lak)

EL-il on ühised reeglid avalikustamise reeglite, aastaaruannete, auditeerimise ja liitumisettepanekute kohta. Nende üle saab otsustada kvalifitseeritud_häälteenamus nõukogus.

Lingid

http://europa.eu.int/comm/inte......al_market/en/company/index.htm