Konsulteerimise protseduur

EU Parliament in Brussels (Photo: EP)

Vanim meetod Euroopa Parlamendi kaasamiseks EL seadusandlikku protsessi.

Euroopa Komisjon ja nõukogu konsulteerivad Euroopa Parlamendiga, saates talle dokumendid enne nende sisu muutmist seaduseks (eelseadusandlik protsess).

Parlament võib lihthäälteenamusega  võtta vastu arvamuse .

Komisjonil ja nõukogul ei ole kohustust parlamendi vastust arvesse võtta ega isegi läbi lugeda. Kuid nad peavad kinni pidama protseduurireeglitest. Kuid siiski nn isoglükoosi juhtumil  saavutas Euroopa Parlament, et Euroopa Kohus tühistas otsuse, mis tehti ilma konsulteerimise protseduuri nõuetekohase järgimiseta.

Märkused

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku muuta kaasotsustamine kogu seadusandliku protsessi põhireegliks, mis annab Euroopa Parlamendile suurema sõnaõiguse.