Danneri juhtum

Court of Justice (Photo: EU Commission)

Kohtuasi, mille otsustas EL-i_kohus aastal 2002. Soome-Saksa kodaniku pension oli Saksamaal. Kui ta kolis Soome, siis ta jätkas Saksamaa pensioni maksmist. Soome ei lubanud tal saada maksualandust, mida antakse Soome pensionite puhul. Kohus otsustas, et see ei olnud kooskõlas mittediskrimineerimise põhimõtetega ja kapitali ning teenuste vabaliikumisega.

See oluline kohtuasi võib tuua kaasa ühise pensionituru. C-136/00.