Arenduspoliitika

ECHO - European Commission Humanitarian Aid Office, Burundi, Africa (Photo: European Commission)

Selle üle saab otsustada kvalifitseeritud_häälteenamus nõukogus jaühisotsus EL-i Parlamendiga.

Peamine teema arenduspoliitikas on vaesuse vähendamine.

Märkused

Lingid

Vaata ka AKV_riike, Cotonou_lepet, EDF-i ning abi_ja_arendamist.