Varajase hoiatamise süsteem

Põhiseaduses soovitakse rakendada "häirekella" süsteemi.

Vastavalt sellele süsteemile võivad rahvusparlamendid lükata tagasi komisjoni ettepaneku kuue nädala jooksul alates selle avaldamisest, kui see rikub subsidiaarsuse põhimõtet. See tähendab põhimõtte rikkumist, mille kohaselt Euroopa Liit ei peaks sekkuma juhul, kui küsimust on otstarbekam lahendada kohalikul tasandil. Komisjon on kohustatud seejärel ettepaneku uuesti läbi vaatama.

Lingid

Vaata Póhiseaduse projekt.