ECOFIN

(Photo: EUobserver.com)

ECOGECOFIN on Majandus- ja Rahandusministrite Nõukogu populaarne lühend, so organisatsioon, mis juhib Euroopa Majandus- ja Rahaliidu tööd.

Enne euro vastuvõtnud 12 riigi (eurotsooni riigid, mõnikord rahvapärase nimega euroriigid) ametlikke kohtumisi toimuvad nende riikide ministrite vahel mitteametlikud kohtumised. Neid kohtumisi nimetatakse ka Euro-X kohtumisteks. See nimetus pärineb ajast, kui ei olnud veel teada, mitu riiki võtavad vastu rahaühiku euro.

Tulevik

Konvent teeb ettepaneku, et ECOFIN’i ministrid euro vastuvõtnud riikidest võiksid omada formaalset rolli, moodustades mitteametliku euro-klubi, mille esimees valitakse 2½ aastaks vastavalt euro-grupi eriprotokollile.

25 riigist koosnevas Euroopa Liidus kuuluvad vaid alla poole liikmetest eurotsooni, kuigi kõik kandidaatriigid on liitmislepingutes võtnud kohtuse eurotsooniga liituda.

Lingid

http://www.europa-web.de/europ......a/03euinf/10counc/econfina.htm