Majandus-ja rahaliit, EMU

The third stage of the EMU introduced the Euro in the 12 Eurozone countries. (Photo: European Commission)

Loodi Maastrichti_leppega 1993. aastal.

EMU kehtestab piirangud riiklikele kulutustele ja riiklike kulutuste rahastamisele, kuid ei kehtesta keeldu riikliku raha trükkimisele ja ringlusele.

EMU-l on kolm ettevalmistamise staadiumit. Kolmas ja viimane algas 1. jaanuaril 2001, kui tutvustati ühist_raha (eurot).

EMU tagab ühise panga (Euroopa keskpanga) riikidele, mis kasutavad eurot (eurotsooni riigid). Euroopa_keskpank väljastab raha 12 eurotsooni riigile ja kontrollib seega kogu tsooni krediidi väljastamist.

Maastricti leppe kohaselt peab Euroopa keskpank hoidma inflatsiooni eurotsoonis aastas 2% tasemel või alla selle. Euroopa keskpanka ei kontrollita poliitiliselt ja leppe kohaselt ei ole tal lubatud võtta juhtnööre üheltki EL-i institutsioonilt või valitsuselt. Leppe kohaselt peavad valitsused reguleerima majandust sama moodi nagu Euroopa keskpanga rahanduspoliitika ette näeb.

Selleks, et ühineda EL-iga, peab riikide majandus vastama neljale kriteeriumile (lähenemiskriteeriumid). Peale ühinemist peavad riigid hoidma oma kulutused teatud tasemel (Stabiilsus-ja_kasvupakt).

Stabiilsuse ja kasvu pakti raames võib trahvida neid valitsusi, millel on suur eelarve defitsiit (kulutavad rohkem kui on sissetulek) ja nad ei ürita seda olukorda parandada.

Lingid

http://special.northernlight.com/euro/