Maastrichti lepe

Maastricht, Group Photo (Photo: European Commission)

Seda tuntakse ka Euroopa Liidu leppena (TEU). Sillutas tee edasiseks Euroopa integratsiooniks, eriti sellega, et tutvustas majandus- ja rahaliitu. See tähistab kõige suuremat arengut senistes lepetes. Kirjutati alla aastal 1992. Jõustus 1. novembril 1993.

Muutes eelmisi leppeid (Pariisi, Rooma ja ühtse Euroopa seadust) kuulutati välja poliitiline liit.

Uued poliitika valdkonnad jaotati kaheks uueks valitsustevaheliseks sambaks, mis lisandusid esimesele supranatsionaalsele ühenduse sambale. Teine sammas on ühine välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) ning kolmas on justiits- ja siseasjad.

Märkused

Maastrichti lepe:

Lingid

http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html