Valitsustevaheline meetod

Co-operation between governments on the basis of maintaining state sovereignty (Photo: www.eurunion.org/eu/index.php?option=com_cont...)

Koostöö valitsuste vahel, mille aluseks on riigi suveräänsuse säilitamine. See on vastupidine supranatsionaalsele integratsioonile, mille puhul valitsuse funktsioonid ja kompetents kaldub üle riiklikult EL-i tasandile.

EL on supranatsionaalne esimese samba kohaselt, mille puhul trumpab EL-i õigus üle riikliku seaduse konflikti puhul. See on valitsustevaheline teise välis- ja julgeolekupoliitika samba ning kolmanda justiits- ja siseasjade samba puhul. Kahe viimase samba puhul säilitavad liikmesriigid oma traditsioonilise riikliku suveräänsuse.

Märkused

Euroopa integratsiooni valitsuste vahelised teooriad vaatavad suhteid valitsuste vahel nii supranatsionaalsel kui ka rahvusvahelisel tasandil kui kõige olulisemat põhjust EL-i integratsiooniks.