Sambad

Metafoor, mida kasutatakse, et kirjeldada Euroopa Liitu struktuurina, mis püsib kolmel sambal.

Esimene nn “ühenduse sammas" lubab vastu võtta rahvusüleseid otsuseid Luksemburgis asuva Euroopa Kohtu kontrolli all.
Teine sammas on seotud valitsustevahelise valdkonna – ühise välis- ja julgeolekupoliitikaga CFSP.

Kolmas sammas tähistab valitsustevahelist valdkonda – justiits- ja siseküsimusi.

Viimase kahe samba valdkonnad viiakse järk-järgult üle rahvuslikult tasandilt rahvusülesele tasandile, kus nende suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu õigust.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku kaotada Euroopa Liidu kolmel sambal põhinev struktuur. Konvent ühendab kolm sammast ja annab Euroopa Liidule ühtse juriidilise isiku staatuse.

Selle tulemusel muutub EL täieõiguslikuks rahvusvaheliseks üksuseks sarnaselt teistele iseseisvatele ja suveräänsetele riikidele.