Euroopa Ühendused

The Treaty of Maastricht (Photo: European Commission)

Kolm ühendust moodustavad rahvustest kõrgemal seisva Euroopa Ühendused. Need ühendused on:

Nende kolme ühenduse institutsioonid liideti liitumislepinguga  1967.a., kuigi ühendused ise jäid juriidiliselt iseseisvateks organisatsioonideks.
Maastrichti leping  andis 1992.a. juriidilise aluse Euroopa Majandusühenduse (EEC) nimetuse asendamiseks Euroopa Ühendusega. Lepinguga loodi ka Euroopa Liit , millega liideti ühenduste rahvusülesed  valdkonnad valitsustevaheliste välis- ja julgeolekupoliitika  ning justiits- ja siseküsimuste  valdkondadega.

Märkused
Euroopa Ühenduse üldkasutatav nimetus praegu on Euroopa Liit ehk EL, kuigi juriidiliselt eksisteerib ka Euroopa Ühendus.

Tulevik

Põhiseaduse projekt  teeb ettepaneku liita Euroopa Ühendus ja Euroopa Liit üheks poliitiliseks organisatsiooniks –Euroopa Liiduks – mis katab kõiki koostöövaldkondi ja annab Euroopa Liidule juriidilise isiku staatuse.