Juriidiline isik

Praegu on Euroopa Ühendustel "juriidilise isiku" staatus ja seega volitused esindada kõiki EL liikmesriike rahvusvaheliste kohustuste täitmisel. Euroopa Liidul seda ei ole.

Tulevik

Euroopa Tulevikukonvent teeb ettepaneku anda juriidilise isiku staatus kogu liidule ja kaotada jaotus esimese, teise ja kolmanda samba küsimuste vahel vastavalt Maastrichti lepingule.

Selle tulemusel muutub Euroopa Liit sõltumatuks rahvusvaheliseks üksuseks nagu on traditsiooniliselt olnud liidu liikmesriigid. See tähendab, et väljastpoolt vaadatuna on Euroopa Liit nagu üks riik.